Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Nieuwe Praktijkmanager


Samen met huisartspraktijken West en Middelwijck is mw. Ingrid de Jong benoemd als Praktijkmanager. Het betreft een nieuwe functie in alle praktijken.De praktijkmanager neemt niet-patiƫntgebonden taken uit handen van de zorgverleners en coƶrdineert de werkzaamheden in de praktijk.
Lees verder »

Privacywet (AVG)


Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp.
Lees verder »

Klachtenregeling


Klachtenregeling Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze kan proberen te bemiddelen. Als u er met uw huisarts en de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Zie Hoofdtekst voor meer informatie.
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten