Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Vondellaan


Huisartsenpraktijk Vondellaan

Vondellaan 6
3906 EA Veenendaal
Telefoon: 0318-513980
Spoed: 0318-513980 optie 1
Fax: 0318-552479

KvK-nummer: 30280108

www.huisartsenpraktijkvondellaan.nl

E-mail: info@huisartsenpraktijkvondellaan.nl


Welkom

Hartelijk welkom op de website van huisartsenpraktijk Vondellaan te Veenendaal. 

De praktijk wordt gezamenlijk door de huisartsen H. Rijken en N. Wolswinkel gevoerd. In de praktijk zijn ook waarnemend huisartsen J. Rijken en H. Hellinga werkzaam. Iedere dag zijn er minstens 2 artsen aanwezig. Bij afwezigheid nemen zij voor elkaar waar. Ook in de vakantieperiode blijft de praktijk open. 

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten de praktijkuren kunt u het nummer van de HuisArtsenPost (HAP) bellen, 0318-200800.

Op woensdag heeft H Rijken en op donderdag heeft N. Wolswinkel avondspreekuur tot 18.00u.  

Op vrijdagochtend heeft huisarts H. Rijken spreekuur vanaf 07.30u 

Contactgegevens

Praktijknummer: 0318-513980 

Voor Spoed: kies 1 

Als regel krijgt u de assistente aan de lijn. Bij haar kunt u afspraken maken en met vragen terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Site:   www.huisartsenpraktijkvondellaan.nl

Contact:   info@huisartsenpraktijkvondellaan.nl

Faxnummer: 0318-552479

Nummer HAP Ede: 0318- 200800

EHBO

Voor eerste hulp (open wonden, ongevallen, brandwonden etc.) kunt u altijd direct terecht. Wanneer u van tevoren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

Spreekuren

Sinds 2012 is er geen inloopspreekuur meer.  Vanaf 8.00 uur wordt er volgens afspraak gewerkt en is het dus niet meer mogelijk zo binnen te lopen voor een bezoek aan de huisarts. Vanzelfsprekend kunt u voor spoedeisende zaken altijd op korte termijn terecht bij één van de artsen.

De afspraken kunt u aan de balie maken of per telefoon, bij voorkeur 's morgens. Maakt u de afspraken ruim van tevoren, dan hebt u meer keuze in het tijdstip van de afspraak. Kan een afspraak niet doorgaan, bel dan tijdig af. Hebt u meer tijd nodig voor een gesprek of ingreep, laat het de assistente weten. Zij reserveert dan extra tijd. Komt u met twee personen, maak dan voor ieder een aparte afspraak.

Werkdagen van de verschillende artsen.

De praktijk wordt gezamenlijk door de huisartsen H. Rijken en N. Wolswinkel gevoerd. In de praktijk zijn ook waarnemend huisartsen J. Rijken en H. Hellinga werkzaam. Iedere dag zijn er minstens 2 artsen aanwezig.

H. Rijken                    dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

N. Wolswinkel              maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

J. Rijken                     maandag en woensdag 

H. Hellinga                  donderdag en 1x per 2 weken op vrijdag

 

Vanuit de Universiteit van Utrecht is er in onze praktijk ieder jaar een huisarts in opleiding werkzaam. In dat kader werkt tot november 2018 dokter Nienke Thuijs in onze praktijk, op maandag, dinsdag en vrijdag. 

 

Telefonisch spreekuur

In onze praktijk hanteren we een terugbel- spreekuur, in principe tussen 13.00-14.00 uur. Afhankelijk van de drukte kan de dokter u soms later op de middag bellen. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken, en dus niet voor uitgebreid overleg. Het telefonisch spreekuur wordt op werkdagen gehouden op praktijknummer 513980.

Doorgaans wordt de telefoon door de assistente opgenomen. Zij zal veel uitslagen zelf aan u kunnen doorgeven. Mocht het nodig zijn spreekt ze af dat de arts u later op de dag terugbelt.

Buiten praktijkuren

Buiten praktijkuren is er altijd een huisarts bereikbaar voor spoedgevallen. De waarneming wordt geregeld via de HAP, de HuisArtsenPost voor de Gelderse Vallei. De HAP bevindt zich in het ziekenhuis ‘De Gelderse Vallei' in Ede en is bereikbaar via 0318- 200800. Afspraken moeten telefonisch worden gemaakt. Het spreekt voor zich dat daar alleen in die gevallen gebuik van gemaakt dient te worden, die niet kunnen wachten tot het gewone spreekuur. Voor meer informatie over de HAP: www.huisartsenpost-geldersevallei.nl.

Visites

Visites kunt u bij de assistente aanvragen, het liefst voor 10.30 uur. Omdat er in de praktijk betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling zijn, is het meestal beter naar de praktijk te komen.

Wratten

Elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand (en de daarop volgende donderdag en vrijdag) bestaat de mogelijkheid om wratten te laten aanstippen met vloeibaar stikstof. U dient hiervoor een afspraak te maken bij de assistente.

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u de verpakking voor 10.30 afgeven aan de balie. Wanneer u niet in de gelegenheid bent te komen, dan kunt u ook bellen.

Recepten kunnen ook worden aangevraagd via het herhaalreceptformulier op deze website.


Receptenlijn.

Het is mogelijk om via de receptenlijn herhaalrecepten te bestellen. U kiest keuzemogelijkheid 2 en volgt de instructies op.

Zowel via het internet als via de receptenlijn kunt U ook buiten kantooruren uw bestelling doorgeven. Recepten die voor 10.30 uur zijn aangevraagd, kunt u de volgende dag bij de apotheek afhalen na 16 uur. Het spreekt voor zich dat niet elk recept automatisch wordt herhaald.

Huisarts in opleiding

Door de Medische Faculteit van de Universiteit van Utrecht is de praktijk officieel erkend als opleidingspraktijk. Dat betekent dat regelmatig een huisarts in opleiding in de praktijk werkzaam zal zijn. Deze arts heeft zijn artsexamen reeds afgelegd, en kan dus handelen in eigen verantwoordelijkheid: het is een 'echte' dokter. Maar een huisarts in opleiding werkt wel onder supervisie van de huisarts en wordt intensief begeleid.

Praktijkassistente

Bij de assistente kunt u, behalve voor afspraken en herhaalrecepten, ook terecht voor veel praktische vragen. Zij behandelt vragen over recepten, uitslagen van bleodonderzoek, verwijskaarten, machtigingen en nota's. De assistente kan goed advies geven over allerlei klachten. Zij kan beoordelen wanneer het, bij allerlei situaties, nodig is het spreekuur te bezoeken en wanneer niet. Om het spreekuur goed te kunnen plannen zal de assistente u vragen over welk probleem u de dokter wilt spreken.

Spreekuur van de assistente

De assistentes hebben ook een eigen spreekuur. Op afspraak kunt u bij hen terecht voor:
- Injecties
- Zwangerschaptesten
- Urineonderzoek
- Meten van de bloeddruk
- Verwijderen van hechtingen
- Oren uitspuiten
- Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
- Wratten aanstippen
- Bloedsuikerbepaling
- Bloedonderzoek i.v.m. bloedarmoede

 

Praktijkondersteuning

In onze praktijk zijn drie praktijkondersteuners werkzaam. Praktijkondersteuners, PO-ers, zijn verpleegkundigen die een aanvullende opleiding hebben gevolgd. Zij zijn vooral betrokken bij de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Het betreft: psychische zorg, diabetes mellitus, verhoogde bloeddruk, overgewicht, verhoogd cholesterol, astma en COPD.
Bij de begeleiding van patiënten met deze aandoeningen maken zij gebruik van uitgebreide protocollen. Het werk van de PO-ers vindt plaats onder de supervisie van de huisartsen.

Aandacht voor kindermishandeling

Aandacht voor het welzijn van (kleine) kinderen is nodig en belangrijk. Ook in onze huisartsenpraktijk willen wij daaraan een bijdrage leveren. Het is heel gewoon (protocol) om bij minderjarige kinderen extra alert te zijn op bijzondere bevindingen. Elk contact leggen we vast zodat we waar nodig de benodigde hulp kunnen verlenen. Dit kan betekenen dat wij soms wat meer informatie willen hebben, bijvoorbeeld over (het ontstaan van) de klachten van een kind. Uiteraard doen wij dit uitsluitend in het belang van het kind en een zo goed mogelijke hulpverlening. Daarom rekenen wij op begrip hiervoor.