NHG-Praktijkaccreditering

Met groot genoegen kunnen wij meedelen dat wij ook in 2018 de NHG praktijkaccreditering met goed gevolg hebben doorstaan. Deze accreditatie is 5 jaar geldig en zal jaarlijks worden geevalueerd.

Praktijkaccreditering is een middel voor huisarts praktijken om de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen en te verbeteren.Door de audit krijgen we inzicht waar de kwaliteit goed is geborgd en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo kunnen we ons blijven ontwikkelen. Tijdens de audit is gebleken wat wij voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de 'Eisen en Voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering"voor de huisartsgeneeskundige zorg.


10-05-2018