Praktijkondersteuning

In onze praktijk zijn drie praktijkondersteuners werkzaam. Praktijkondersteuners, PO-ers, zijn verpleegkundigen die een aanvullende opleiding hebben gevolgd. Zij zijn vooral betrokken bij de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Het betreft: psychische zorg, diabetes mellitus, verhoogde bloeddruk, overgewicht, verhoogd cholesterol, astma en COPD.
Bij de begeleiding van patiënten met deze aandoeningen maken zij gebruik van uitgebreide protocollen. Het werk van de PO-ers vindt plaats onder de supervisie van de huisartsen.