Aandacht voor kindermishandeling

Aandacht voor het welzijn van (kleine) kinderen is nodig en belangrijk. Ook in onze huisartsenpraktijk willen wij daaraan een bijdrage leveren. Het is heel gewoon (protocol) om bij minderjarige kinderen extra alert te zijn op bijzondere bevindingen. Elk contact leggen we vast zodat we waar nodig de benodigde hulp kunnen verlenen. Dit kan betekenen dat wij soms wat meer informatie willen hebben, bijvoorbeeld over (het ontstaan van) de klachten van een kind. Uiteraard doen wij dit uitsluitend in het belang van het kind en een zo goed mogelijke hulpverlening. Daarom rekenen wij op begrip hiervoor.